ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ
Ν.1566/85 ΔομΗ και λειτουργΙα της πρωτοβΑθμιας και δευτεροβΑθμιας εκπαΙδευσης και Αλλες διατΑξεις. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 201/1998 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/1998 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκή παραμέληση και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βία
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ 3848/10 ΑναβΑθμιση του ρΟλου του εκπαιδευτικοΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3839

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια  Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων  και λοιπές διατάξεις 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.-  Π.Δ 2517/97 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2011-2012 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 2010
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2010-2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 50
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

NOMOΣ 3528 ΚΥρωση του ΚΩδικα ΚατΑστασης ΔημοσΙων ΠολιτικΩν ΔιοικητικΩν ΥπαλλΩλων και ΥπαλλΩλων Ν.Π.Δ.Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2011 2012

ΝΟΜΟΣ 3699 ΕιδικΗ ΑγωγΗ και ΕκπαΙδευση ατΟμων με αναπηρΙα ή με ειδικΕς εκπαιδευτικΕς ανΑγκες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ 3699 Ειδικη Αγωγη και Εκπαιδευση ατομων με αναπηρια ή με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Νόμος 3369/05  - ΦΕΚ Α΄ 171/06.07.2005) Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις

Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 303/13-3-2003 Τροποποίηση - συμπλήρωση ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΑΕΠ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 304/13-3-2003 Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ τάξη του δημοτικού σχολείου
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Π.Δ. 8/1995 & 121/95 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2413 Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Δίωρο Διδασκαλίας  2ης ξένης γλώσσας στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο 2006
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 2010
ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Δυνατότητα ανάληψης της Ευέλικτης Ζώνης από το Δντή του σχολείου
ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  ΦΕΚ 1507/13-10-2006 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
αδεια ασκησης ιδιωτικου εργου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ -Π.Δ.462/91( ΦΕΚ.171/91, Τ.Α΄) ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.( ΦΕΚ.1280/13-9-2005, Τ.Β΄). ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ Διορθώσεις  των  διδακτικών βιβλίων  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νέο Νόμο  3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Διδασκαλία Πρόγραμμα Σπουδών νέων αντικειμένων στα κλασικά Ολοήμερα ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ    
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ       ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   
ΜΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ